Valikko Sulje

Kilpailun säännöt 2019

Kilpailun järjestäminen ja osallistuminen

 

1.     Järjestäjä

1.1. Kilpailunjärjestäjän tulee olla Harrastemootoriurheilun keskusjärjestö Ry jäsen.

1.2. Kilpailun järjestämisen lupa haetaan vuotuiselta hallitukselta vähintään 4kk ennen kilpailua, käsittely aika järjestöluvalle max.1kk, järjestäjän pitää varata myös riittävä aika paikallisille viranomailupien käsittelyille paikkakunnista riippuen.

1.3. Järjestön hyväksytystä kilpailuluvasta tulee ilmoitus hakijalle ja se näkyy keskusjärjestön kilpailukalenterissa.

1.4. Kilpailun vastuuvakuutuksen ja talkoolaisvakuutuksen järjestäjä hakee itse joko keskusjärjestön yhteistyökumppanilta tai omasta vakuutusyhtiöstä.

1.5. Meluilmoitus tulee tehdä vähintään 1 kk ennen kilpailua.

1.6. Kilpailun pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat liitteineen hyväksytetään paikallisella pelastusviranomaisella.

1.7. Kilpailun tiensulkuluvat, ja yleisötilaisuuslupa liitteineen hyväksytetään alueellisella Poliisin lupapalveluyksikössä.

1.8. Kilpailun järjestämisoikeutta ei ole, jos viranomaisluvat ei ole hyväksytyt.

1.9. Järjestäjä asettaa kilpailun alkuun tarvittavat henkilöt varmistamaan kilpailun suorittamisen, näitä pitää olla johto-auto ja turva, tai turva 1 ja 2 autot sekä niiden lisäksi ns. 0-autot 3 kpl. Kilpailun lopussa järjestäjän ns. purku-auto varmistaa kilpailureitin vapauttamisen siviili liikenteelle kilpailun jälkeen.

1.10.             Keskusjärjestö halutessaan asettaa kilpailuavustajan kilpailupäiväksi, tämä on pakollinen ensimmäistä kilpailua tekeville yhdistyksille.

1.11.             Jos kilpailussa tapahtuu tilanne, jossa kilpailija loukkaantuu, järjestäjä tekee raportin asiasta keskusjärjestölle ja dokumentoi särkyneet turvavarusteet. Vakavassa tapaturmassa raportti myös poliisille, vakuutusyhtiölle ja turvallisuustutkinta lautakunnalle.

1.12.             Tarvittaessa kilpailun selvitysryhmän muodostaa; kilpailunjohtaja, turvallisuuspäällikkö, kilpa-autojen päätarkastaja ja kilpailun sihteeri.

 

 

 

2.     Kilpailijat

2.1.  Kilpailijat ovat henkilöt, jotka ovat ajoneuvossa kilpailun aikana. Kuljettaja ja tiekirjanlukija.

2.2. Kilpailijat osallistuvat / ilmoittautuvat kilpailukutsun mukaisesti.

2.3. Tietosuoja; kilpailijat ilmoittautumisellaan hyväksyvät julkaistavaksi oman nimen ja paikkakunnan kilpailumateriaaleissa ja osallistujaluettelossa.

2.4.  Tiekirjanlukijan saa vaihtaa/ilmoittaa viimeistään kilpailupäivän ilmoittautumisen yhteydessä.

2.5.  Kilpailijat sitoutuvat ilmoittautumisellaan noudattamaan kilpailunjärjestäjän, keskusjärjestön, tieliikenteen ja liikennevakuutuksien sääntöjä ja lakeja.

2.6. Ennakkotutustumiskiellon sanktion määrittää kilpailunjärjestäjä.

2.7. Osallistumisen vaateet kilpailuun.

2.7.1.                                           Ajoneuvon kuljettajalta vaaditaan voimassa oleva ajo lupa, nuorten luokan kuljettaja saa osallistua vanhemman (huoltaja) kirjallisella suostumuksella (allekirjoitus tekniikka ja turvallisuuslomakkeessa) erikoiskokeen ajamiseen, ei yleiseen liikenteeseen osallistumista. Erikoiskokeen alue on ns. sulkupuomien välinen alue.

2.7.2.                                          Ajoneuvon liikennevakuutus.

2.7.3.                                          Todiste ajoneuvon vuosikatsastuksesta tai siirtolupa.

2.7.4.                                          Tekniikka ja turvallisuuslomake täytettynä ja allekirjoitettuna.

2.8.  Kilpailijat tiedostavat osallistumisellaan, että ymmärtävät lain kohdan ajoneuvon turvallisuudesta ja tieliikennekelpoisuudesta sekä vastaavat tarvittavien turvavarusteiden tarkoituksen mukaisuudesta ja niiden käytöstä.

2.9. Kilpailijat vastaavat siitä, että he ovat ilmoittuneet autollaan oikeaan kilpailuluokkaan.

2.10.             Kilpailijan varusteet pakolliset:

2.10.1.                                     Kilpailukäyttöön tarkoitettu tulelta suojaava haalarimallinen puku.

2.10.2.                                     Kilpailukäyttöön tai tieliikenne käyttöön hyväksytty kypärä.

2.10.3.                                     Kilpailukäyttöön tarkoitetut tulelta suojaavat ajo kengät

2.10.4.                                     Tulelta suojaavat ajo käsineet kuljettajalla.

2.10.5.                                     Suositellaan; ”Kauluri” mallinen niskatuki palamatonta materiaalia esim. Nomex tai ”Hans” mallinen niskatuki.

 

 

3.     Kilpailutapahtuma

3.1. Kilpailupäivä alkaa järjestäjän ohjeiden mukaan ilmoittautumisella, kilpa-auto tarkastuksella ja lähtöön järjestäytymisellä. Kilpailija info jaetaan viimeistään ilmoittautumisen päätymisen jälkeisenä päivänä kilpailun järjestäjän ilmoittamalla nettisivustolla, josta selviää kilpailun ohjeet ja aikataulut.

3.2. Järjestäjä antaa kilpailupäivä ilmoittautumisen yhteydessä kilpailuun tarvittavat materiaalit mm. kilpailunumerot, tiekirjan, mainostarrat ym. kirjalliset ohjeet.

3.3. Kilpailukeskuksessa on ilmoitustaulu missä on mm.  palkittavien määrä, osallistujalista ym. tiedotettavat asiat. Viranomaisluvat ja turvallisuusohjeet ovat kilpailunjärjestäjällä sähköisessä tai paperisena muotona kilpailutoimistossa ja esitetään tarvittaessa sellaiselle henkilölle, jolla on tarvetta tutustua materiaaliin.

3.4. Kilpa-auto tarkastuksessa vaadittavista varusteista on erillinen ohje tekniikka säännöissä.

3.5. Erikoiskokeelle lähteminen, saapuminen ja suorittaminen järjestäjän tiekirja ohjeiden mukaisesti.

3.6. Erikoiskokeen lähdössä ei ole erillistä aikataulu tarkastus asemaa, vaan asetutaan lähtö jonoon erikoiskokeille annetussa aikataulussa +- 10 min. ennakko tai myöhästymisen aikasakkoa ei ole, noudata lähettäjän ohjeita. Erikoiskokeelle lähdetään minuutin välein, tarvittaessa lähettäjä antaa turvallisuusvälin 2 min. Jos ohjeita ei noudateta voi järjestäjä sulkea kilpailijan pois kilpailusta.

3.7. Kilpailun ajanotto tapahtuu ns. sprint tyylillä erillistä aikakorttia ei ole, jos järjestäjä näin on päättänyt. Kilpailun maalin jälkeen erikoiskokeen aika näkyy reaaliajassa tulospalvelun internet sivustolla. Järjestäjällä on virallinen aika, mitä ei verrata kilpailijan video tai muihin kellotettuihin aikoihin.

3.8. Jos kilpailija myöhästyy tai muusta syystä ei saavu erikoiskokeelle ajoissa ennen ns. purku-autoa hän menettää lähtöoikeuden ja tulokset, mutta voi osallistua seuraavalle erikoiskokeelle aikataulun mukaisesti häiritsemättä muita kilpailijoita.

3.9. Kilpailutilanteessa tapahtunut ulosajo ja auton ollessa tiealueella (tieojien välinen alue), tai vaarallisesti sijoittuen tulee ajoneuvo merkitä tarvittaessa ok/sos kyltillä ja asettaa turvallisuus kolmio tienvarteen tieliikennelain mukaisesti 100 m ennen ajoneuvoa.

3.10.             Kilpailun maali ja palkintojen jako järjestäjän ohjeiden mukaisesti.

Tekniikka ja turvallisuuslomake.

Kilpailunumero  

 

Nuortenluokka huoltajan allekirjoitus  
Kuljettaja

 

  Allekirjoitus

Puhelinnumero

 
Tiekirjanlukija   Allekirjoitus

Puhelinnumero

 
Auton omistaja   Allekirjoitus

Puhelinnumero

 
Merkki ja malli   Liikennevakuutusyhtiö  
Rekisterinumero   Ajo puvut  
cc tilavuus

 

  Kypärät  
Runkonumero   Niskasuoja  
Vuosimalli   Kengät  
Ryhmä (n, a, gr1, gr2, V, HR)

 

  Hanskat  
Kaariputki saumaton/ saumallinen   Penkit  
Kaariputki koko pää/muut putket   Turvavyöt  
Polttoainetankki oma/turva   Huollon yhteystieto

Puhelinnumero

 
Sammuttimet määrä/kg   Paikka ja päivämäärä  

 

1. Yllä luetellut varusteet ovat ehjiä, hyväkuntoisia ja kilpailukäyttöön soveltuvia. Ajoneuvo on kilpailukäyttöön sovelias ja sillä on voimassa oleva liikennevakuutus. Sitoudumme allekirjoituksella noudattamaan kilpailun järjestäjän ja Harrastemoottoriurheilun keskusjärjestö ry:n sääntöjä.

2. Mikäli kilpailun aikana joudumme onnettomuuteen, tulee ajoneuvo ja varusteet tuoda jälkikatsastukseen, jossa todetaan turvavarusteiden ja mahdollisten vaurioituneiden ajo varusteiden kunto. Tässä katsastuksessa varusteet tarkastetaan ja vaurioituneet merkataan niiden uudelleenkäytön estämiseksi Harrastemoottoriurheilun keskusjärjestö ry:n järjestämissä tapahtumissa.

3. Allekirjoituksillamme varmistamme ymmärtävämme säännöt ja osallistumme tapahtumaan täysin omalla vastuulla, emmekä kohdista tässä lomakkeessa ilmoittamiimme varusteisiin ja niiden kuntoon mitään vaatimuksia Harrastemoottoriurheilun keskusjärjestö ry:lle, eikä tapahtuman järjestävälle yhdistykselle.

4. Olemme tiedostaneet ja ymmärtäneet täysin sen, että tapahtumajärjestäjä kaikkine toimielimineen ei ole millään lailla vastuussa mahdollisten tai mahdollisen onnettomuuden aiheuttamista vahingoista allekirjoittaneille henkilöille, varusteille tai ajoneuvolle.