Valikko Sulje

Hamu:n Tekniikkaryhmä tiedottaa

HUOMIOITA H2050 LUOKAN AUTOIHIN


H2050 luokka poikkeaa HR 2WD luokasta oleellisesti. Suurimmat erot ovat
moottoriin ja voimansiirtoon kohdistuvissa säännöissä, mutta muitakin
eroavaisuuksia on merkittävästi. Tästä syystä tähän luokkaan osallistuvien
kilpailijoiden on hyvä lukea Hamun tekniikkasäännöt, ja erityisesti H2050 luokan
säännöt tarkasti. Mikäli autoa on muutettu enemmän, kuin mitä luokkasääntö sallii,
tulee sillä kilpailla joko HR 2WD luokassa tai muuttaa auto vastaamaan H2050
luokan sääntöjä. Sääntöjen tulkinnassa pitää aina huomioida se periaate, että mikä
ei ole sallittu on lähtökohtaisesti kielletty.

Mikäli kilpailun järjestäjä huomaa, että auto ei vastaa luokan sääntöjä tulee heidän
siirtää auto oikeaan luokkaan. Tästä esimerkki: Mikäli turvallisuustarkastuksessa
huomataan, että H2050 autossa on vaikkapa polykarbonaatti lasit tai lokasuojan
levikkeet tulee kyseinen auto kilpailussa siirtää HR 2WD alle 2050 luokkaan.

Vaikka lähtökohtamme on moottoriurheilun harrastaminen, niin tästä huolimatta
meidän tulee noudattaa turvallisuussääntöjen lisäksi myös määrittämiämme
luokkasääntöjä, jotta kaikilla kilpailijoilla on mielekkyyttä harrastaa ja osallistua
Hamun kilpailuihin. Kilpailijoilla tulee olla myös se olettama, että kilpakumppanit
noudattavat näitä samoja sääntöjä ja kilpailujen järjestäjät valvovat niitä.
Tehkäämme siis kaikki velvollisuutemme.

Tekniikkaryhmä